Uitdaging

Hersenen moeten geprikkeld worden

De motorische gebieden in de hersenen worden niet alleen door beweging maar ook door cognitieve stimulatie geprikkeld. Net zoals lichamelijke inspanning zorgt cognitieve inspanning ervoor dat er veranderingen in deze gebieden optreden. Terwijl ‘beweging’ de neuronen gereed maakt om de verbindingen te maken, stelt ‘cognitieve stimulatie’ het brein in staat van die gereedheid gebruik te maken. Willen we onze hersenen in goede staat houden dan zullen we ze moeten blijven gebruiken, prikkelen en stimuleren. Door de hersenen te prikkelen en zoveel mogelijk gebieden actief te houden blijven de hersenen in het netwerk van neuronen betrokken, waardoor de kans op afbraak vermindert. Hierbij geldt dus het principe ‘use it or lose it’.
Tijdens de CF training worden deelnemers uitgedaagd om nieuwe dingen te leren. Het onder de knie krijgen daarvan vergt oefening en herhaling vormt daarbij een belangrijk aspect. Oefenen en herhalen zorgt ervoor dat de verbindingen in de hersenen sterker worden.

Bij Cognitieve Fitness wordt beweging veelal gecombineerd met oefeningen (zoals figuren leggen, plaatjes ordenen, rekensommen maken) die een beroep doen op cognitieve functies zoals aandacht, geheugen en logisch denken. Tijdens de training wordt bovendien gebruik gemaakt van uitdagende partneroefeningen. Het feit dat je moet reageren op iemand anders, stelt hoge eisen aan aandacht, beoordelingsvermogen en bewegingsprecisie die samen de complexiteit van de oefening nog groter maken.